Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
NANO TRICHO - Siêu cải tạo đất

Thành phần - Hiệu quả NANO TRICHO

NANO TRICHO - Siêu cải tạo đất

Viên nén NANO TRICHO - Công nghệ nano đột phá - Phòng ngừa, xử lý các bệnh về rễ, lá.

Thành phần:            

 • Bacillus pumilus:                   2.0x1012spores/g
 • Bacillus licheniformus:           2.0x1012spores/g 
 • Bacillus subtilis:                    2.0x1012spores/g
 • Trichoderma harzianum:        2.5x1012spores/g
 • Trichoderma viride:               2.5x1012spores/g
 • Trichoderma koningii:            2.5x1012spores/g
 • Trichoderma polysporum:      2.5x1012spores/g
 • Bacillus laterosporus:            2.0x1012spores/g
 • Bacillus megaterium:            2.0x1012spores/g 
 • Paenibacillus polymyxa:        5.0x1012spores/g
 • Sodium Bicarbonate
 • Citric acid      

Công dụng:

 •  Phòng ngừa các bệnh về rễ, lá như xì mủ, vàng lá, thối rễ, lở cổ rễ, thối thân, chết chậm.
 •  Phân rã nhanh xác động thực vật, tạo đất tơi xốp, tăng cường hàm lượng chất hữu cơ trong đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
 •  Tăng cường mật số và chủng loại hệ vi sinh vật có ích trong đất và có lợi cho cây, ức chế cô lập các vi sinh vật gây hại. 
 •  Giúp cây tăng trưởng tốt, khỏe mạnh.
 •  Tạo độ màu mỡ trù phú cho những vùng đất bị hóa chất, sức nóng, hạn hán, lửa, lụt lội, đất nghèo, lạnh và sương mù.
 •  Chuyển đổi Nitơ trong không khí thành dạng Amoniac, làm chất bổ dưỡng cho cây hấp thụ được, giúp tiết kiệm phân Urê đến 15-30% và ổn định mức độ Nitơ trong đất (hoặc nước).

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

 

Về trang trước