Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO SOIL - Vi sinh cải tạo đất

Thành phần - Hiệu quả BIO SOIL

BIO SOIL - Vi sinh cải tạo đất

BIO SOIL

Tăng độ mùn và vi sinh vật đất, phục hồi đất chai, bạc màu, rễ phát triển mạnh, cây chống chịu tốt.

Thành phần:

 • Nature Heterotrophic Bacteria:  1.0x107CFU/ml
 • Nature Anaerobic:                         1.0x107CFU/ml
 • Nature Photosynthetic Bacteria: 1.0x106CFU/ml
 • Rhodopseudomonas Palustris:   1.0x106CFU/ml
 • Bacillus Amyloliquefaciens:          1.0x107CFU/ml
 • Bacillus Subtilis:                              1.0x107CFU/ml
 • Humic & Fulvic Acids:                     6.5%
 • Water/ Inert:                                    93.5%

Công dụng:

 • Cải tạo đất, phục hồi đất bạc màu, cằn cỗi, đất chai do sử dụng thuốc hóa học lâu ngày.
 • Giúp đất tơi xốp, giữ ẩm, chống úng.
 • Cung cấp mùn cho đất/ rễ, giúp đất tơi xốp. Tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất.
 • Cố định nitơ và cacbon, duy trì, bắt giữ, và liên kết với các chất dinh dưỡng trong đất.
 • Giúp cây cứng cáp khỏe mạnh.
 • Chuyển hóa chất hữu cơ trong đất thành các nguồn năng lượng cho cây, phân hủy thuốc trừ sâu và các chất ô nhiễm, giúp vận chuyển các khoáng chất trong vùng rễ.
 • Giúp hạt giống nảy mầm (ủ giống), giúp rễ khỏe mạnh, phòng ngừa thối rễ.
 • Giảm lượng phân bón hóa học.

 NSX: Sun & Earth Microbiology USA

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước