Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO SOIL - Vi sinh cải tạo đất

Liều dùng BIO SOIL

BIO SOIL - Vi sinh cải tạo đất

BIO SOIL

Tăng độ mùn và vi sinh vật đất, phục hồi đất chai, bạc màu, rễ phát triển mạnh, cây chống chịu tốt.

Tỷ lệ pha:

  • Rau màu và hoa: 1 chai ≈ 1 lít/ 100 lít nước/ 1000m2.
  • Cây ăn quả và cây công nghiệp: 1 chai ≈ 1 lít/ 400–600 lít nước/ 200 trụ (gốc). 
  • Xử lý giá thể: 1 chai ≈ lít Bio Soil + 1 chai ≈ 1 lít Bio Sun/ 100 lít nước, tưới đều lên 2m3 giá thể.
  • Ủ phân hữu cơ vi sinh: 1 chai ≈ 1 lít Bio Soil + 1 chai ≈ 1 lít Bio Sun/ 50 lít nước tưới đều cho 20 tấn phân hữu cơ.

Cách dùng:

  • Nên kết hợp Bio Soil và Bio Sun (50:50) để cho hiệu quả cao hơn. Sử dụng định kỳ 1 tháng/ 1lần.
  • Phun chiều tối, sáng ướt đẫm.
  • Ủ phân hữu cơ (phân bò, rơm rạ, xác bã thực vật,...), bổ sung phân lân, u rê trộn đều, tủ bạt ủ trong khoảng 30-45 ngày (đảo đống ủ 2 lần).

 Nhà sản xuất: Sun&Earth Microbiology - USA

 Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

 

Về trang trước